Prema podacima sustava evisitor, na blagdan Tijelova Zadarsku je županiju posjetilo 14.907 turista. Ova brojka smjestila je Zadarsku županiju među TOP 5 najposjećenih turističkih odredišta na blagdanski četvrtak.

U Hrvatskoj je ukupno u četvrtak boravilo 222.973 turista, a najviše je bilo Nijemaca (65.189), Austrijanaca (56.019), Britanaca (11.360), Poljaka (7.620) te Slovenaca (6.914).

Najviše gostiju boravilo je u hotelskim smještajnim kapacitetima (105.296), a potom u kampovima (55.518) te objektima obiteljskog smještaja (38.539). Na navedeni dan turisti su boravili u 859 hotela, 234 kampa) te 13.476 objekata u domaćinstvu. Stopa iskorištenosti hotela na dan iznosila je 66,9%, kampova 24,5%, a objekata u domaćinstvu 9,15%.