Trgovački sud u Zadru odbio je zahtjev nekadašnjeg direktora Bagat Precizne mehanike da mu se isplate sve neto plaće u visini od 15.763,30 kn neto, koliko je zarađivao, od imenovanja 2000. godine do 2001., nedugo prije otvaranja stečajnog postupka nad ovom tvrtkom do danas, odnosno sudske odluke o raskidu tog ugovora.

Medić je tvrdio da je jednostrani otkaz ugovora o radu zbog navodne grube povrede dužnosti bio nezakonit, jer je nakon otkazivanja ugovora o radu bio dužan ponuditi i sklopiti s tužiteljem izmijenjeni ugovor o radu, te tužitelja rasporediti na slobodno radno mjesto direktora financijskog sektora. Protiv Odluke Nadzornog odbora podnio je tužbu tada nadležnom Trgovačkom sudu u Splitu, gdje je 11. veljače 2002. otvoren stečajni postupak. Presudom i rješenjem Trgovačkog suda u Zadru iz 2009. godine utvrđeno je da Odluka o opozivu direktora društva i raskidu ugovora nije dopuštena.

Od 2001. Medić je bio nezaposlen, bez bilo kakvih materijalnih prihoda, sa statusom nezaposlenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, ali bez ikakve novčane naknade. Zbog izvanrednog otkaza Ugovora o radu nije mogao ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u državnim institucijama RH.

- Kroz proteklih više od devet godina nezaposlenosti pokušao sam podnijeti prijavu na natječaj za prijam u radni odnos u državnim institucijama RH ili poduzećima u većinskom vlasništvu RH. Na svim tim javnim natječajima ispunjavao sam tražene uvjete, kao nezaposleni hrvatski branitelj iz Domovinskog rata sigurno bih ostvario i zakonsku prednost pri zapošljavanju, da nije bilo protupravne radnje štetnika, a to je izvanredni otkaz Ugovora o radu. Kroz čitavo proteklo razdoblje od devet godina mogao sam biti zaposlena osoba te ostvariti prosječnu neto plaću, a s obzirom na stručnu spremu i radno iskustvo, od 12.000 kn, uvećanih za poreze i doprinose, naveo je Medić.

- Budući da se u konkretnom slučaju radi o tzv. menadžerskom ugovoru jer je tužitelj kod tuženika obavljao poslove direktora, to se predmetni ugovor koji su stranke zaključile 3. listopada 2000. ne temelji na odredbama Zakona o radu, već na odredbama Zakona o obveznim odnosima pa se tužiteljev zahtjev kojim traži utvrđenje sudskog raskida Ugovora o obavljanju poslova direktora, sklopljenog dana 2. listopada 2000. pokazuje neosnovanim, presudio je Trgovački sud.

Sud nije prihvatio navode tužitelja to da bi se radilo o simuliranom Ugovoru, odnosno da mu je ugovor o radu bio zadan usmenim putem. Naime, isti je prilikom sklapanja samog Ugovora bio dobro upoznat sa stanjem u društvu tuženika jer je o tome i osobno iskazivao tj. da je predmetno društvo bilo blokirano preko 8 mjeseci za iznos preko 8 milijuna kuna, isto da je bilo i prezaduženo, jer da su obveze tuženika iznosile dvostruko više od temeljnog kapitala.

Sud nije prihvatio prijedlog tužitelja da se u svojstvu svjedoka sasluša Roko Brala, vlasnik tvrtke Bagat trgovina d.d. na okolnosti nezapošljavanja tužitelja u predmetnoj tvrtki, jer je ocijenio da je navedeni dokazni prijedlog nepotreban i suvišan. Budući da je otkaz bio nedopušten, mogao bi zahtijevati naknadu samo za plaće neisplaćene do pokretanja stečajnog postupka, nakon čega bi eventualna šteta ušla u tražbine vjerovnika.