Trgovački sud u Zadru odbio je tužbeni zahtjev Republike Hrvatske da poništi sporazum radi osiguranja prijenosom prava vlasništva na pokretnini, kojom je Roko Brala 2007. godine posudio 730.000 kuna vlasniku Contusa Jagi Kozini, a zauzvrat mu je u fiducijarno vlasništvo prenesen autobus Mercedes iz tadašnjeg voznog parka. Kada je Brala shvatio da Contus nije likvidan, te da bi autobus mogao prijeći u treće ruke, zatražio je ovrhu koja je rješenjem Općinskog suda iz 2008. godine provedena te je autobus dobio u vlasništvo. Država će kao tužitelj prvotuženiku Roku Brali morati nadoknaditi trošak postupka u iznosu od 76.531,25 kuna, a stečajnoj masi iza Contusa u stečaju 59.312,50 kuna.

Zastupnik države naveo je u tužbi kako je nad Contusom otvoren stečajni postupak 2009. godine, a da je Brala 13. prosinca 2007. kao zajmodavac zaključio Ugovor o zajmu s Jagom Kozinom, jedinim osnivačem drugotuženika kao zajmoprimcem, za iznos od 730.000 kn. Istovremeno je s Contusom zaključen Sporazum o osiguranju novčane tražbine prijenosom vlasništva na vozilu tog društva i to autobusu M3 marke Mercedes, tip Travego. Contus je, jamčeći za tuđi dug, a radi njegovog osiguranja, bez ikakve naknade dao svoju imovinu u fiducijarno vlasništvo prvotuženiku, slijedom čega da su se stekli uvjeti za pobijanje te pravne radnje.

Brala je nakon bezuspješnog pokušaja naplate zadužnice saznao da drugotuženiku prijeti nesposobnost za plaćanje i da će se provedbom ovrhe na predmetnom vozilu oštetiti drugi vjerovnici, tvrdio je tužitelj, te je evidentno da se otuđenjem predmetnog vozila umanjuje stečajna masa i remeti ravnomjerno namirenje vjerovnika.

Brala je osporio navode tužitelja te iskazao kako je na zakonit način stekao pravo vlasništva na autobusu.

U stečaju Contusa utvrđeno je 23.239.588,79 kn tražbina, a unovčena je imovina vrijedna 3.429.294,48 kn U prvom postupku 2010. Brali je naloženo da u stečajnu masu Contusa vrati autobus, što je Visoki trgovački sud poništio i vratio na ponovno postupanje.

Sud je sada utvrdio kako tužitelj nije dokazao uzročnu vezu između pobijane pravne radnje i umanjena imovine dužnika. Država nije dokazala da bi se stečajni vjerovnici više namirili, sve i da je autobus vraćen u vlasništvo, već bi taj iznos išao samo njoj. Tužitelj ne može tražiti tužbom proglašenje ovrhe nedopuštenom u slučaju kada je ovrha dovršena, zaključila je sutkinja Ana Markač.