Grad Benkovac objavio je dva javna poziva - za sufinanciranje mikro i malog poduzetništva te za dodjelu sredstava za poticanje razvoja poljoprivrede i turizma.

Javni poziv za sufinanciranje mikro i malog poduzetništva provodi se kroz sljedeće mjere Programa: sufinanciranje ulaganja u brendiranje proizvoda i usluga, marketinške aktivnosti i nastupanje na sajmovima, sufinanciranje pokretanja gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika, sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme i uređenja poslovnog prostora, sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije i projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije i nacionalnih fondova i sufinanciranje izrade poslovnih planova / investicijskih studija, sufinanciranje razvoja ženskog poduzetništva, sufinanciranje tradicijskih, umjetničkih i deficitarnih obrta, sufinanciranje zapošljavanja visokoobrazovanih mladih osoba na neodređeno vrijeme, sufinanciranje zapošljavanja osoba s invaliditetom te sufinanciranje socijalnog poduzetništva.

Javni poziv za dodjelu sredstava za poticanje razvoja poljoprivrede i turizma se provodi kroz sljedeće mjere Programa: potpore za osiguranje u poljoprivredi, sufinanciranje nabave sadnog materijala, potpore za osnivanje i povećanje matičnog stada ovaca i koza i matičnog jata dalmatinskih tuka i ostale peradi, potpore za proizvođače vina, potpore za uvođenje i razvoj djelatnosti prerade na OPG-u, potpore za označavanje poljoprivrednih proizvoda oznakama kvalitete, potpore za razvoj cikloturizma, pustolovnog, kulturnog i sportskog turizma, potpore za uvođenje turističke ponude na OPG-u

Prijave se zaprimaju do 31. prosinca ili do iskorištenja raspoloživih sredstava. Sve detaljnije informacije se nalaze u Javnom pozivu kojeg, zajedno s obrascima za prijavu, možete pronaći na www.benkovac.hr.