I dok je u programu javnih potreba za sport naveden sastav triju povjerenstava - onaj koji priprema natječaj, koji raspoređuje novac i kojem se može uputiti žalba, za isti program, ali u kulturi, taj podatak je tajna.

Odgovor je to kojeg smo dobili iz Odjela za kulturu i sport kojeg vodi pročelnica Dina Bušić. Točnije, on glasi: "U čl. 31 našeg pravilnika o financiranju stoji da je pravo Grada da zaštiti tajnost podataka o članovima povjerenstava."

Nevjerojatno je to da u Gradu Zadru koji raspoređuje novac poreznih obveznika za koji oni, koji ga dobivaju u mrvicama, moraju izvaditi i potvrde o nekažnjavanju te davati bianco zadužnice, ne znaju tko je taj koji dijeli novac i kome se treba žaliti.

Za sport važe jedna pravila, a za kulturu druga. A ta su dijametralno suprotna od one petice za transparentnost u trošenju proračunskog novca s kojim se vole hvaliti gradske vlasti.

Do ovakvog ishoda smo došli povodom dviju žalbi za koje nam je poznato da su upućene od strane udruga: udruga Zara jer nije dobila ni kune za organizaciju Zadar Organ festivala te Zadarskog plesnog ansambla koji baš ove godine, kada obilježavaju 30 godina postojanja, nije dobio novac za plesnu premijeru.

Pa smo pitali:

„Tko donosi odluku hoće li se ili ipak neće dati nekom novac na urednu i zahtjevnu e-prijavu?"

A odgovor je:

"Odluku o prigovoru donosi Gradonačelnik"

Ne znamo tko potpisuje ovako biseran odgovor, ali znamo da mu je namjera da pravi budale od javnosti.

Na pitanje kad će se rješavati žalbe koje su upućene Kulturnom vijeću koje, prema navodu pročelnice Bušić na Gradskom vijeću, odlučuje o novcu za program javnih potreba, dobili smo i budi nam pravo, malu lekciju s uključenim tipfelerom iz novinarskog upita.

"Odjel za kulturu nije „uputio nezadovoljene na Kulturno vijeće". Ukoliko postoji potreba za prigovorima, Odjel komunicira o toj temi u uputama koje su navedene u točki XI. Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2021. godinu na sljedeći način:

Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje, mogu, nakon primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor. Prigovor se podnosi Povjerenstvu za prigovore, pisanim putem u roku od 8 dana od dana primitka predmetne obavijesti na adresu: Grad Zadar - Upravni odjel za kulturu i sport."

Kako su obavijesti ovih dana poslane na e-mail nekima, a neki je još nisu dobili, pitanje je roka, a još veće pitanje tko su članovi Povjerenstva za prigovor, kada o njima odlučuje Gradonačelnik.

I usput, podsjećamo na slučaj iz vremena Radovana Dunatova koji je također pokušao s tajnim imenima članova Povjerenstva za raspodjelu novca za sport, pa mu to nije prošlo. A nije ni kultura Grada Zadra nečija prćija.