Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je kako su u sustavu Uprave ribarstva generirane godišnje dozvole za rekreacijski ribolov i ribolov ostima, vršama za lov ribe, stajaćim parangalima i uporabu umjetne rasvjete za 2019. godinu.

Pravo na dozvolu bez naknade ostvaruju bivši ovlaštenici važećih povlastica za mali obalni ribolov kojima je povlastica ukinuta na njihov zahtjev, osobe koje su imale važeće odobrenje za mali ribolov, a zahtjevom su odustale od prelaska u mali obalni ribolov te osobe koje su imale važeće odobrenje za mali ribolov i podnijele su zahtjev za prelazak u mali obalni ribolov, a još nisu udovoljili kriterijima za izdavanje povlastice te su na rang listi „ispod crte".

Za potrebe kontrole nužno je uz sebe imati identifikacijsku ispravu i eventualno, broj dozvole. Ribolovac uz sebe ne mora imati u ribolovu tiskanu dozvolu te je dokaz o posjedovanju dozvole to da se isti nalazi u tablici, odnosno u bazi prodanih dozvola.

Osobe koje ostvaruju pravo na rekreacijske dozvole bez naknade svoj broj dozvole mogu dobiti u područnoj jedinici Uprave za ribarstvo ili pozivom ribarskom monitoring centru (01/6443-188).