Zadarski vatrogasci danas su zabilježili dojavu o "požaru" u portunu zgrade u ulici Miroslava Krleže. 

Ispalo je da potrebe za većom intervencijom nije bilo, kao ni štete koju je događaj ostavio za sobom. Zapravo se, doznajemo od JVP na Putu Murvice, radilo o čiku kojeg je neki pušač nesavjesno bacio u šaht.