Završeni su radovi na sanaciji kolničke konstrukcije lokalne ceste L63130 u naselju Podgrađe, objavila je Županijska uprava za ceste.

Radovi su se izvodili u duljini od 1.400,00 metara.