Pred blagdane Svih svetih i Dušni dan, koje će brojni građani obilježiti posjećivanjem grobnih mjesta, djelatnici Nasada intezivno rade na uređenju i održavanju okoliša na grobljima.

Uz svakodnevno održavanje, posljednjih dana pojačani su radovi na Gradskom groblju te se radilo na nasipanju staza novim šljunkom, košnji zelenih površina, orezivanju živica, oblikovanju grmova, uklanjanju suhih i bolesnih grana stabala te obnavljanju cvjetnih gredica.

Intezivno se radilo i na ostalim grobljima pa je na groblju Belafuža posađen novi drvored, obnovljene su cvjetne gredice i staze. Na groblju Kožino postavljen je novi stalak za vijence, pokošena zelena površina, posađena živica od lovora i sezonsko cvijeće, a košnja je obavljena i na groblju u Crnom.