U utorak je održana međunarodna online konferencija pod nazivom Cultural heritage as a driver of port cities sustainable development. Središnja tema konferencije bila je uloga kulturne baštine kao pokretača održivog razvoja lučkih gradova. Konferencija je organizirana u sklopu projekta REMEMBER - REstoring the MEmory of Adriatic ports sites. Maritime culture to foster Balanced tERritorial growth (Oživljavanje sjećanja na jadranske luke. Pomorska kultura kao poticaj teritorijalnog rasta).

Projektom REMEMBER, u koji je uključeno osam primorskih lučkih gradova s obiju strana Jadrana (Ancona, Ravenna, Venecija, Trst, Rijeka, Zadar, Split i Dubrovnik), nastoji se valorizirati materijalna i nematerijalna pomorska kulturna baština Jadrana koja je kao resurs stoljećima utjecala na ekonomski, kulturni i umjetnički razvitak.

Zahvaljujući sredstvima iz Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020. pet projektnih partnera iz Hrvatske (Klaster intermodalnog prijevoza Rijeka, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Zadar, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-Dalmatinske županije, Narodni muzej Zadar) i pet partnera iz Italije (Lučka uprava srednjeg Jadrana Ancona, Lučka uprava za sjeverni Jadran Venecija, Lučka uprava Ravenna, Lučka uprava za Istočni Jadran Trst, i Politehničko sveučilište regije Marche, Ancona) sudjeluju u izradi prijedloga za novi oblik predstavljanja prošlosti, sadašnjosti i budućnosti pojedinih luka, uz prikazivanje još nepoznatih aspekata, a sve u cilju pružanja novog načina korištenja sadržaja i pristupa saznanjima o povijesti i tradicijama pomorstva, o objektima i infrastrukturama vezanim za život i funkcioniranje luka. 

Nove digitalne tehnologije s najmodernijim uređajima učinit će takvo predstavljanje atraktivnim i pristupačnim svim posjetiteljima i to uz pomoć mreže osam virtualnih muzeja o talijanskoj i hrvatskoj pomorsko-lučkoj kulturnoj baštini. Predmet virtualizacije nematerijalne baštine Jadrana bila je polazna točka konferencije s koje se dalje prešlo na razmatranje opsežnijih tema u vezi s novom generacijom održivih gradova.

Više informacija o konferenciji na linku www.adrijotalks.com.