Državno sudbeno vijeće objavilo je imena kandidata za dva suca Općinskog suda u Zadru.

Na javni natječaj, objavljen još u siječnju, javilo se čak 22 kandidata. Na razgovor se, prema utvrđenom redoslijedu, pozivaju sljedeći kandidati: Neva Lukin, Ana Santini, Ivana Župan, Marija Knez, Silvana Brala, Petar Zaradić, Vera Miočić, Ljiljana Jakša, Iva Abfal, Denis Klarendić, Maja Neveščanin, Josip Dušević, Danijela Števanja, Nikolina Grancarić, Glorjana Čičak, Marija Rozga, Mislav Gazilj, Ivana Starčević, Jadranka Longin, Jelena Ćurković, Ana Matić Puljar i Željana Vidović Labor. 

Razgovori će se održati u petak, 11. prosinca, u zgradi Ministarstva pravosuđa i uprave u Zagrebu.