Zadarska županija i u ovoj će godini nastaviti s isplatom novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta. Dana 28. prosinca prošle godine župan Božidar Longin potpisao je novu odluku kojom će se roditeljima prvog i drugog djeteta isplaćivati po 1.000 kuna, a za treće i svako sljedeće rođeno dijete 5.000 kuna. Ova naknada isplaćuje se neovisno o naknadama koje u ovu svrhu isplaćuju gradovi i općine.

Pravo na novčanu pomoć ostvaruju roditelji koji žive na području Zadarske županije za svako dijete koje je rođeno između 1. siječnja i 31. prosinca 2021. godine. Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku rodnog lista novorođenog djeteta, preslike rodnih listova za ostalu djecu, elektroničke zapise o prebivalištu ili preslike osobnih iskaznica oba roditelja, presliku bankovnog računa te u slučaju posvajanja rješenje ili potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb.

U prošloj godini u zadarskoj bolnici rođeno je 1505 djece, što je za 22 djece manje u odnosu na 2019.

Istovremeno s ovom, donesena je i odluka o uvjetima za sufinanciranja smještaja starijih i nemoćnih osoba u privatnom smještaju, S obzirom na to da se na smještaj u Dom za starije osobe čeka i do deset godina, Županija nastavlja s novčanom pomoći od 500 kuna za one koji su smješteni u privatnom smještaju na području Zadarske županije, ali ne i za one koji ostvaruju pravo na novčanu pomoć od strane nadležnog ministarstva ili centra za socijalnu skrb.