Uz staru, trošnu i opasnu školsku zgradu u središtu Grada ponovno je stavljena zaštitna traka  kojom se priječi prolaz zbog urušenog krova i fasade koja se raspada. Na nju još nitko nije stavio službeni znak upozorenja.

Nakon javnog upozorenja na stanje te građevine, koja je odavno trebala biti predmet građevinske inspekcije, pardon komunalnih redara jer oni su kompetentni da procijene statiku i narede vlasniku da je saniraju i osiguraju, prolaz je zabranjen kantama za smeće.

Uradili su to komunalci kako bi uklonili odgovornost koja je zapravo na vlasniku - Zadarskoj županiji. Oni su je prenijeli na Sveučilište u Zadru koje će, kako smo već pisali, tek za koji mjesec izabrati izvođača radova. A do tada i već godinama, stara zgrada tehničke škole kao da nije njihov problem.

Istina je i da je uz drugu stranu zgrade, unatoč upozorenju od pada dijelova konstrukcije, već godinama parkirališni prostor koji se naplaćuje u režiji Grada Zadra. Sva ta parkirna mjesta oko stare tehničke trebala bi nestati kada jednom počne rekonstrukcija i obnova te povijesne građevine.