Odlukom Glavne skupštine Ujedinjenih Naroda od 1987. godine, svake se godine 26. lipnja obilježava Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama s ciljem promoviranja zdravih stilova života te informiranja javnosti o štetnim zdravstvenim i socijalnim posljedicama ovisnosti.

Ove godine zbog COVID-19 situacije, Udruga Porat nije u mogućnosti javno obilježiti Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama. Povodom obilježavanja tog dana, bar virtualnim putem, poslali su priopćenje za javnost o važnosti borbe protiv svih oblika ovisnosti.

Udruga Porat već dugi niz godina, od 2003. godine, na području Zadarske županije provodi projekte vezane za borbu protiv ovisnosti: projekte resocijalizacije liječenih ovisnika pod nazivom Uključi se!, program smanjenja šteta Minus Virus, projekte prevencije svih oblika ovisnosti Znam što hoću, znam što mogu! i međuvršnjačkog nasilja Pozitivan stav-moj stav! u partnerstvu sa Domom za odgoj djece i mladeži Zadar. 

Neke od usluga koje udruga nudi u zajednici provedbom navedenih projekata i programa uključuju: savjetodavne usluge, upućivanje u terapijske zajednice, individualni i grupni rad uz uključivanje članova obitelji, pružanje pravne pomoći, informiranje o socijalnim pravima i Mjerama aktivne politike zapošljavanja, edukativne tečajeve i radionice, organiziranje osposobljavanja ili prekvalifikacije, usluga poludnevnog boravka, informiranje o krvlju i spolno prenosivim bolestima, pomoć prilikom organiziranja liječničkih pregleda i liječenja Hepatitisa C, promicanje volonterstva u suradnji s Volonterskim centrom Zadar, preventivne radionice za djecu i mlade usmjerene jačanju osobnih i socijalnih vještina, aktivnosti strukturiranog provođenja slobodnog vremena, obilježavanje važnih datuma vezanih za borbu protiv ovisnosti i organiziranje javnih događanja s ciljem jačanja vidljivosti udruge, javna predavanja, suradnja s detox centrima i terapijskim zajednicama te ostalim ključnim dionicima u procesu resocijalizacije liječenih ovisnika i prevencije ovisnosti.

Udruga Porat je prepoznata i prihvaćena od strane društvene zajednice na lokalnom i državnom nivou, kao udruga apstinenata koji uspješno održavaju drug free apstinenciju te su primjer uspješnog liječenja od bolesti ovisnosti.