Iz Zadarske županije pozivajući zainteresirane građane da se prijave za popisivače, putem poveznice najkasnije do 15. srpnja.

Ističu kako je riječ o najopsežnijem i najsloženijem statističkom istraživanju za koje je potreban veliki broj popisivača, konkretnije njih 330 u Zadarskoj županiji. 

Popis se provodi u dvije faze od 13. rujna 2021. do 26. rujna 2021. samostalnim popisivanjem stanovništva kroz elektronički sustav e-Građani, a od 27. rujna 2021. do 17. listopada 2021. popisivači obavljaju popisivanje svih popisnih jedinica koje se nisu samostalno popisale, putem osobnog intervjua sa stanovništvom s pomoću elektroničkih uređaja te obavljaju kontrolu podataka prikupljenih u prvoj fazi Popisa.

Popisivanje u razdoblju od 27. rujna do 17. listopada 2021. godine zahtijeva puni dnevni angažman popisivača (uključujući subote i nedjelje) te je nužan preduvjet da kandidat za popisivača nema drugih poslovnih/školskih obveza. Moguće je produljenje Popisa do 29. listopada 2021. godine ako se ustanovi da do 17. listopada 2021. nisu popisane sve popisne jedinice.

Uvjeti koje kandidat treba zadovoljiti:

· državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem ili reguliranim boravištem u Republici Hrvatskoj

· navršenih 18 godina u trenutku popunjavanja prijave

· postignuto najmanje srednjoškolsko obrazovanje

· poznavanje rada na računalu

· valjana adresa elektroničke pošte.

Prednost pri izboru kandidata:

· viša razina obrazovanja

· iskustvo rada na prijašnjim popisima/anketama

· dobro poznavanje rada na računalu

· nezaposleni i studenti.

Cilj Popisa je utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva te njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima, kao i o obilježjima kućanstava i stanova.

Rezultati Popisa, osim za analizu stanja utvrđenoga Popisom, koriste se i za analizu promjena u odnosu na prethodne popise te za prognoze budućih kretanja odgovarajuće pojave.

Popis se provodi prema stanju na dan 31. kolovoza 2021. u 24 sata, što se smatra referentnim trenutkom Popisa.