Portal Morski.hr objavio je popis 18 plaža u Hrvatskoj koje imaju koncesije s mogućnošću ograđivanja i/ili naplate ulaza. Za razliku od koncesijskih odobrenja, gdje se građanima ne smije zabraniti prolaz ili korištenje pomorskog dobra, za rijetku skupinu subjekata dozvoljeno je ograđivanje i naplata ulaza na pomorsko dobro. Ograničenjem opće upotrebe pomorskog dobra smatra se ograđivanje ili drugo onemogućavanje pristupa dijelu pomorskog dobra sa ili bez naplate ulaska, dok se isključenjem pomorskog dobra iz opće upotrebe smatra korištenje pomorskog dobra na način koji potpuno ili djelomično isključuje opću upotrebu dijela pomorskog dobra. Stupanj ograničenja, odnosno isključenja opće upotrebe pomorskog dobra određuje ugovorom o koncesiji.

Među 18 plaža čak je osam s područja Zadarske županije:

TN Crvena luka, Biograd Na Moru ovlaštenik koncesije Crvena Luka d.d.; koncesija traje do 10.08.2027. godine

Šimuni, otok Pag ovlaštenik koncesije Kamp Šimuni d.o.o.; koncesija traje do15.04.2028.. godine

Plaža TN Zaton, Nin ovlaštenik koncesije Turisthotel d.d.; koncesija traje do 14.02.2026. godine

Plaža Borik, Zadar, ovlaštenik koncesije Borik d.d., koncesija dana nedavno na rok od 10 godina, do 2031. godine

Plaža TN Punta Skala, Petrčane, ovlaštenik koncesije Punta Skala d.o.o., koncesija traje do 02.06.2028. godine

TN Pine Beach, Pakoštane ovlaštenik koncesije Proficio d.d.; koncesija traje do 17.09.2027. godine

Plaža Starigrad ispred hotela ALAN, ovlaštenik koncesije Sunce hoteli d.d.; koncesija traje do 12.12.2029. godine

Plaža Straško, otok Pag, ovlaštenik koncesije Hadria d.o.o.; koncesija traje do 12.04.2037. godine

Preostalih 10 plaža s mogućnošću naplate u Hrvatskoj su Lišanj (Novi Vinodolski), uvala Čikat plaža ispod hotela Bellevue (Mali Lošinj), autokamp Lovišće i uvala Gračina u Općini Tisno, Kostabela (Rijeka), naturistički kampovi Koversada, Valalta i Ulika, nudistička plaža Kandalora na Rabu i nudistički kamp Baška A/C Škrila.

„Privatne plaže" koje se često reklamiraju uz oglase za iznajmljivanje apartmana u pravilu predstavljaju dio obale ispod samog objekta, a ako je sam objekt na osami, u pravilu na taj dio obale neće doći drugi kupači. Isto ne znači da je taj dio obale namijenjen isključivo gostima apartmana, već da je velika mogućnost da će imati veću privatnost.