U sastav odbora Gradskog vijeća prvi put je izabrano čak 15 osoba koje nisu vijećnici. Istina da su neki među njima bili vijećnici kao Antonio Baus, Darko Vrdoljak, Mladen Malta, Ivan Matešić, dok su ostale građane mogli slobodno uvrstiti klubovi vijećnika.

Prijedlog da se u odbore Gradskog vijeća a kojih je čak 18, kooptiraju vanjski članovi dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Daniel Radeta. Nakon vođenih pregovora, sastavi odbora usvojeni su na trećoj sjednici Gradskog vijeća.

- Rad u više odbora preveliko je opterećenje za vijećnike, jer nas je u ovom sazivu manje. Umjesto 31, Gradsko vijeće Zadra ima 27 vijećnica i vijećnika, tumači Radeta svoj prijedlog. Pri odabiru vanjskih članova, koji će pomoći u radu odbora, jesu i njihovi interesi za određena područja.

U odnosu na gradske vijećnike koji primaju mjesečnu naknadu, pridruženi članovi koji će vjerojatno imati obavezu sudjelovanja na sjednici odbora koju saziva predsjednik, neće dobivati nikakvu novčanu naknadu.

Do sada je jedino Odbor za dodjelu javnih priznanja u kojem je bio zadan sastav uz predsjednika GV, članovi odbora, gradonačelnik i zamjenik te predsjednici klubova bilo i četvero članova iz redova uglednih građana. U novom sazivu je troje vanjskih članova Anica Košta koju je predložio Klub HDZ-a, Mario Županović bio je izbor Kluba SDP-a a Mladen Malta koji je u tom Odboru bio i kao bivši gradski vijećnik, predložen je od strane Kluba Akcije mladih.

Koliko će se odbori sastajati s obzirom na svoje područje - tipa ravnopravnost spolova, nacionalne manjine, mladež itd.?  Oni, naime, neće pretresati predložene točke dnevnog reda jer ta područja  društvenih odnosa nisu domena odluka Gradskog vijeća?
Daniel Radeta koji je na čelu temeljnog odbora,  uvjeren je da hoće iako zna da se mnogi odbori u prošlom sazivu nisu nikad sastali.