BENKOVAC - U Benkovcu je, bez nekog većeg odaziva građana, održana predrasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja Asseria - Podgrađe.

Obuhvaća širu zonu arheološkog lokaliteta kojemu su u središtu ostaci bogatog liburnskog grada Asserie.

Uz zaštitu tog lokaliteta i poticanje daljnjih istraživanja, plan treba osigurati zaštitu kulturnoga krajolika, revitalizaciju povijesnih graditeljskih cjelina ruralnih naselja i formiranje arheološkog parka.

Vodit će računa i o očuvanju kulturnih tradicija te o razvoju seoskog turizma, kao i o rekultiviranju zapuštenih poljodjelskih površina s ekološkim uzgojem autohtonih proizvoda.

Plan je naručio Grad Benkovac, a izradio ga je Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije. Za tri će tjedna krenuti u javnu raspravu, nakon čega slijedi usvajanje na Gradskom vijeću.