Milano, (IKA) - "Želite li nam pomoći dočekati Papu? Vjerujete li u ljepotu darivanja? Željeli biste upoznati ljude iz svih zemalja svijeta?", samo su neka od pitanja sadržanih u pozivu mladima u Italiji i u svijetu, a cilj im je potaknuti ih da se odluče volontirati kao organizatori Svjetskog susreta obitelji, koji Katolička Crkva priređuje od 30. svibnja do 3. lipnja 2012. u Milanu. Odbor koji priprema susret, na kojem će sudjelovati i papa Benedikt XVI., poziva punoljetne mlade da svoje vrijeme i sposobnosti "stave na raspolaganje" za taj važan događaj. Volonter, objašnjava se u letcima koji se distribuiraju u crkvama i na stranicama www.family2012.com, "mora biti visoko motiviran i iskusan u služenju drugima". Poslovi koje je potrebno obavljati različite su vrste: od informacija za hodočasnike i pomoći određenim kategorijama ljudi (osobe s invaliditetom, djeca, stariji), do uređenja struktura za prihvat osoba, pripreme ureda za novinare, te pomoći na mjestima slavlja u dane susreta. Zainteresirani se mogu prijaviti na web stranicama susreta, a volonterima će, ako je potrebno, biti osiguran i smještaj.