Ovih dana su dužnicima za komunalnu naknadu, osim uplatnica za tekuću godinu, stigli na naplatu i računi za dug i kamatu. I to za neke i vrlo visoki računi, s obzirom da je ukupni dug pravnih i fizičkih osoba na kraju prošle godine bio više od 55 milijuna kuna.

Kako kaže Grozdana Perić, pročelnica za financije Grada Zadra, u prvom kvartalu godine građanima se dostavljaju uplatnice za dug, kamatu i redovne uplatnice po kvartalima za svako tromjesečje tekuće godine.

- U kuverti su uplatnice za naknadu za uređenje voda, što ide u proračun Hrvatskih voda, a po Zakonu naplaćuje Grad. Pravnim osobama se računi ispostavljaju mjesečno, kazala je Perić.

Upravo su pravne osobe najveći pojedinačni dužnici i to one tvrtke za koje se nagađa da su već u predstečajnom stanju te da će im trebati državna pomoć.

- Bez uračunatih kamata Tankerkomerc duguje 2,458.697 kuna, SAS Strojogradnja 2,069.924 kuna, a Adria 1,097.013. Za sve su poduzete mjere prisilne naplate. U ovrsi za poslovne prostore je oko 23,4 milijuna kuna, za kuće 3,5 milijuna kuna, za stanove 2,9 milijuna, a u stečajnim postupcima 1,9 milijuna, govori Perić.

Vlasnici kuća duguju oko 11 milijuna kuna, a vlasnici stanova oko 5 milijuna kuna.

Odgovor na pitanje o opraštanju dugova nismo dobili.

Na području grada je oko 30.000 obveznika komunalne naknade, a moraju je plaćati vlasnici ili korisnici stambenih, poslovnih i garažnih prostora, građevinskog zemljišta koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti i korisnici neizgrađenog građevinskog zemljišta.

- Visina komunalne naknade, odnosno vrijednost boda za izračun komunalne naknade, prema Odluci Gradskog vijeća 2001. godine iznosi 0,64 kune po metru četvornom. Određene su i zone po mjesnim odborima, koeficijenti zona te koeficijenti namjene nekretnina. Dakle, za obračun visine naknade treba znati površinu, u kojem mjesnom odboru se nalazi nekretnina i koja joj je namjena te se sve to množi komunalnim bodom. Za hotele, apartmanska naselja i kampove obračun je drugačiji, navodi Perić.

Komunalna naknada namjenski je prihod i koristi se za odvodnju atmosferskih voda, čišćenje i održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, groblja i za javnu rasvjetu. Sukladno Zakonu o vatrogastvu, može se trošiti i za potrebe financiranja Javne vatrogasne postrojbe.