Pročelnik za EU fondove Šime Erlić izvijestio je na Kolegiju gradonačelnika javnost o Odluci za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10. - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Poziva na iskaz interesa Posredničkim tijelima integriranih teritorijalnih ulaganja. 

Temeljem Odluke o odabiru područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, 5. listopada 2016. godine urbano područje Zadar odabrano je za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). 

Kroz projekt tehničke pomoći Gradu Zadru sufinancirati će se troškovi osoblja, troškovi vanjskih stručnjaka, troškovi edukacija, materijalni troškovi i drugi troškovi koji se odnose na poslove posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja. Osiguravanje dostatnih ljudskih kapaciteta kroz osiguravanje sredstava za troškove osoblja ITU PT-a te troškova angažmana vanjskih stručnjaka u, primjerice, procesima ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga, omogućava učinkovitije i kvalitetnije upravljanje ITU mehanizmom. Kroz sudjelovanje djelatnika ITU PT-a na edukacijama, kao i organizacijom brojnih edukacija na temu ESI fondova za predmetne djelatnike, ali i ostale gradske službe i tijela, potencijalne prijavitelje/korisnike i ostale dionike ITU mehanizma ojačat će se kapaciteti prijavitelja i potencijalnih korisnika čime se dugoročno pridonosi kontinuiranom razvoju i umrežavanju posebice kroz razmjenu iskustava o pripremi/provedbi programa ITU-a i projekata financiranih iz ESI fondova što doprinosi ostvarenju ciljeva ovog Poziva. Ukupna vrijednost projekta iznosi 10.480.463,36 kn, od čega EU sufinancira 85%. Razdoblje prihvatljivosti troškova je do 2023. godine.

Prenio je i informacije o odobrenim projektima CODE, eGUTS i Grow Green:

Projekt CODE

CODE, Cooperation for Development of Cross Border Business Environment (Suradnja za razvoj prekograničnog poslovnog okruženja) - program Interreg IPA CBC, Vrijednost: 883.555,54 EUR (projekt), 94.965.,00 EUR, trajanje: od 01.07.2017.-31.12.2019.
Projekt CODE je nastavak suradnje Grada Zadra i Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA na projektima „Coworking Zadar - suradnjom do inovacija" iz 2014. godine te „Cowork.Net" iz 2015. godine, koji su imali za cilj poboljšanje poslovne infrastrukture unapređenju poduzetničke klime na lokalnoj razini. Želja partnerskih institucija za radom na daljnjoj realizaciji ovih ciljeva i ostvarivanjem šire suradnje na regionalnoj razini, rezultirala je projektnom idejom iz koje se razvio projekt CODE, koji ima cilj doprinijeti jačanju poslovne infrastrukture i poboljšanju usluga za potporu inovacijama i aktivnostima klastera i poboljšanju start-up poduzeća u prekograničnim područjima.

U suradnji s partnerskim institucijama iz Bosne i Hercegovine te Crne Gore, u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg IPA CBC, kroz projekt će se nastojati poboljšati institucionalna infrastruktura i usluge kako bi se ubrzao konkurentnost i razvoj poslovnog okruženja u programskom području. Projekt će osigurati okvir za inovativni, fleksibilniji i ekonomičniji način obavljanja poslovnih aktivnosti i poboljšanjem kvalitete usluga podrške, čime će se povećati njihova konkurentnost i poticati stvaranje novih radnih mjesta.

Projekt eGUTS

Grad Zadar sudjeluje kao partner na projektu eGUTS (Electric, electronic and green urban transport system) u okviru Programa Interreg Danube, ukupne vrijednosti 1.819.075,00 EUR (udio Grada Zadra: 138.000,00 EUR). Projekt traje ukupno 30 mjeseci odnosno od 1.1.2017. do 30.6.2019. godine. Projekt promovira "električni, elektronički i zeleni urbani transportni sustav" te podupire razvoj e-mobilnosti u gradovima dunavske regije. Konzorcij se sastoji od 22 projektna partnera iz 9 zemalja (7 članica EU i 2 IPA zemlje). Cilj projekta je bolja povezanost i energetska odgovornost u gradovima dunavske regije.

Suradnja između partnera na projektu podrazumijeva rješavanje zajedničkih izazova koji se odnose na poboljšanje planiranja, koordinacije i praktičnih rješenja za ekološki prihvatljivu i sigurnu prometnu mrežu i usluge u programskom području doprinoseći uravnoteženoj pristupačnosti urbanih i ruralnih područja. U sklopu ovog projekta provodit će se niz aktivnosti koje doprinose smanjenju uporabe vozila na benzinski pogon u prometu, razvoj mreže punionica za električna vozila, dekarbonizaciji transporta, smanjenju onečišćenja okoliša smanjenjem količine ispušnih plinova iz vozila i u konačnici povećanju kvalitete života građana.

Projekt Grow Green

Naziv: Green Cities for Climate and Water Resilience, Sustainable Economic Growth, Healthy Citizens and EnvironmentsPartnerstvo: partnerstvo 6 EU zemalja i grada Wuhan (Kina) - Manchester (Velika Britanija), Valencia (Španjolska), Wroclaw (Poljska), Wuhan (Kina), Lille (Francuska), Zadar (Hrvatska) i Modena (Italija)

Program: Horizon 2020

Vrijednost projekta: 11,589,852 €, doprinos EU sredstava: 11,224,058.25 €, (Grad Zadar - 119,620 €)

Trajanje projekta: 60 mjeseci (1.6.2017. - 31.5.2022.)

Osnovni cilj projekta je razviti i implementirati tzv. NBS strategije „Nature based Solutions" (Rješenja utemeljena na prirodi) kako bi se osigurala troškovno učinkovita i dugoročna rješenja za rješavanje društvenih izazova kao što su klimatske promjene, sigurnost vode, sigurnost hrane, ljudsko zdravlje i sl. Projektom se nastoji procijeniti i razviti inovativni, isplativi i održiv pristup za postizanje navedenog.