Zajednica ponuditelja: Geoarheo  iz Zagreba i Delmat Galiot čiji je vlanik Slavko Galiot iz Solina, dipl. arheolog dali  su Gradu Zadru najpovoljniju ponudu za arheološka istraživanja za prostor iza Turističko informativnog centra - namijenjen seljačkoj tržnici.

  Na jučerašnjem otvaranju ponuda ona se pokazala nižom od druge dvije - posao bi izveli za 1,75 milijuna kuna bez PDV-a, dok su Neir d.o.o iz Splita i Krekić avangard d.o.o. ponudili sličnu cijenu od blizu 2 milijuna kuna bez PDV-a. Krekić avangard bio je nositelj posla na izgradnji TIC-a.

Tvrtka D&Z izradila je za Grad troškovnik na 4 milijuna kuna procjenjene vrijednosti radova. Grad Zadar je smanjio područje obuhvata istraživačkih radova na vrijednost od 2,2 milijuna kuna bez PDV-a.  Za arheološka istraživanja dat će se maksimalni rok od 270 kalendarskih radnih dana

Rok za izjavljivanje žalbe na postupak javnog otvaranja ponuda je 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.