U petak, 18. svibnja, s početkom u 18 sati u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar izv. prof. dr. sc. Karin Doolan (Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru) i dr. sc. Branko Ančić (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu) održat će javno predavanje pod naslovom „Društvene klase u hrvatskom kontekstu". Predavanje se održava u sklopu ciklusa javnih predavanja i diskusija „Javna sociologija" u organizaciji Odjela za sociologiju.

Ukratko o izlaganju koje će prethoditi otvorenoj raspravi na temu: Društvene klase u hrvatskom kontekstu

Problem sve izraženijih društvenih nejednakosti na globalnoj i nacionalnoj razini privlači pozornost kako akademskih krugova, tako i donositelja javnih politika i medija. Društvene nejednakosti u posljednjih su nekoliko godina postale i važnim razlogom prosvjeda po cijelome svijetu te se izražavaju kroz transparente s natpisima kao što su: „Mi smo 99%" i „Slijedi klasna borba". U sociološkoj tradiciji „skliski" pojam „klase" upotrebljava se kako bi se teoretiziralo i istraživalo društvene nejednakosti. Pridjev „sklizak" u ovom se kontekstu upotrebljava kako bi označio tekuće rasprave o tome je li klasa i dalje primjeren pojam u suvremenim društvima, kao i rasprave oko različitih pristupa definiranju i istraživanju klasnih razlika. Suvremeni sociološki pristupi klasi kreću se od dominantnoga neoveberovskog pristupa do Bourdieuove klasne analize, zatim neomarksističke klasne analize te više mikropristupa kao što je, primjerice, istraživanje „duševne ekonomije klase".

Fokus predavanja i diskusije koji će se održati u sklopu „Javne sociologije"  jest primjerenost pojma „klasa" u raspravama o nejednakostima u hrvatskom društvu. Specifično, prikazom preliminarnih rezultata jedne od istraživačkih dionica projekta „Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti", čiji je nositelj Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru, a koji sufinancira Hrvatska zaklada za znanost, odgovaramo na pitanje kako izgleda klasna stratifikacija u hrvatskom kontekstu inspirirana neoveberovskim pristupom klasnoj analizi. Jedan od krajnjih ciljeva spomenutoga projekta jest usporedba tih nalaza o klasnoj stratifikaciji s nalazima dobivenim drugim pristupima klasnoj analizi kao što je bourdieuovska klasna analiza.