ZADAR - Gradnja nove zgrade, u koju bi se Prirodoslovno-grafička škola iz gimnazijske zgrade u Parku Vladimira Nazora preselila na Relju, još uvijek je na čekanju.

Nakon što Grad Zadar nije oprostio komunalni doprinos za prvu gradnju srednje škole u Zadru, u kojem je u protekla tri desetljeća dovršena prije rata započeta Tehnička škola, još se traži izvor financiranja.

Od ravnatelja Tomislava Grbina, koji je posijedio pripremajući projekt nove škole, doznajemo kako je za financiranje strukovnih škola, u koje spada i Prirodoslovno-grafička, u Ministarstvu znanosti spremna milijarda kuna. Taj iznos namijenjen je za pet centara izvrsnosti i 25 škola. Može li 40-ak milijuna biti namijenjeno gradnji nove škole, pitanje je to na koje ravnatelj još uvijek čeka odgovor nadležnih. Nikako da se to prelomi i uklopi u EU programe koji se apliciraju na tu magičnu milijardu od koje će za svoje programe milijune kuna dobiti Medicinska škola Ante Kuzmanića i Strukovna škola Vice Vlatkovića.

Nova škola planira se graditi na mjestu nekadašnje tekstilne škole. Tamo se početkom iduće godine počinje graditi Centar za kreativne industrije s kojim je trebala biti spojena Prirodoslovno-grafička škola. Projekt tog Centra, osim što je izmijenjen, bit će s jedne strane „mrtvi" zid na koji bi se trebala nadograditi škola.

Ravnatelj Grbin podsjeća kako su građevinsku dozvolu ishodovali 30. 12. 2016., pravomoćna je od 9. 2. 2017. - Traje tri godine pa još imamo vremena uletjeti neki u neki od aktualnih EU fondova u sklopu programa do 2020., ali se treba sto posto spremiti za fond koji se sprema za period od 2020. godine, poručuje ravnatelj škole koja je „izletjela" s jedne liste EU financiranja jer tada nečijim nemarom nije bila spremna.