ZADAR - Trajna sterilizacija pasa i mačaka postaje obaveza svih vlasnika kućnih ljubimaca koju uvodi Grad Zadar. To je najvažnija novost zakonskog usklađenja Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, kontroli njihova razmnožavanja i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama izvan njihovog prirodnog staništa.

Grad Zadar je oduvijek imao tu odluku koju nisu htjeli mijenjati zbog zakonskih odredbi već smo izradili novu i stavili je na savjetovanje s građanima, doznajemo od Marija Pešuta, pročelnika Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb. Grad Zadar jedan je od 160 jedinica lokalne samouprave koji su donijeli takvu odluku, a to se očekuje i od ostalih općina i gradova u Županiji.

- Novost u odnosu na postojeću odluku su i pojačane ovlasti i kazne komunalnih redara, ističe pročelnik Pešut. Nacrtom Odluke se kao metoda kontrole razmnožavanja propisuje obvezna trajna sterilizacija pasa i mačaka na području Grada Zadra. Iznimka su oni posjednici koji imaju rješenje o registraciji uzgoja ili imaju suglasnost veterinara da u konkretnom slučajevima nije stručno opravdano izvršiti kastraciju životinje. Prihvatit ćemo i izuzeće Kinološkog društva koji su dali primjedbu u savjetovanju nakon čega će odluka biti spremna za Gradsko vijeće, najavio je Pešut.

Nacrt odluke objavljen je 15. siječnja s rokom za stavljanje primjedbi od 8 dana, kako bi se ta odluka usvojila na Gradskom vijeću 29. siječnja. Prema predloženoj odluci, u kojoj se vlasnici kućnih ljubimaca nazivaju posjednici, na području Grada Zadra dopušteno je držanje najviše dva psa i dvije mačke.

Posjednici kućnih ljubimaca u stambenim zgradama dužni su predstavniku stanara prijaviti broj pasa i mačaka o kojima skrbe u svom stanu. Predstavnik stanara dužan je na traženje komunalnih redara dostaviti podatke o broju pasa i mačaka za stambenu zgradu. Nadzor ove odluke provodi, a tko drugi nego li komunalni redari. Oni u pomoć mogu pozvati veterinare ili policiju u određenim slučajevima. Komunalni redari imaju pravo izricanje kazne za nepoštivanje odluke u visini od 500 do 2.000 kuna s koliko se mogu kazniti posjednici kućnog ljubimca.

Iz nacrta odluke:

Komunalni redari imaju pravo i obvezu:

1. pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet posjednika i drugih osoba nazočnih nadzoru 2. ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci 3. uzimati izjave posjednika i drugih osoba 4. zatražiti od stranke podatke i odgovarajuću dokumentaciju u svezi ispunjavanja uvjeta o držanju kućnih ljubimaca (cijepljenje, sterilizacija...) 5. očitati mikročip 6. donijeti rješenje kojim nalaže promjena uvjeta i otklanjanje prekršaja u skladu s ovom Odlukom 7. podnositi kaznenu prijavu ili optužni prijedlog 8. naplatiti novčanu (mandatnu) kaznu na mjestu za počinjenja prekršaja 9. izdati obvezni prekršajni nalog