Rezultati istraživanja o  kulturnim, sportskim i zabavnim potrebama mladih Grada Zadra na inicijativu Savjeta mladih proveli  su sociolozi doc.dr.sc. Krešimir Krolo, doc.dr.sc. Sven Marcelić i doc.dr.sc. Željka Tonković sa Sveučilišta u Zadru. Oni će ih iznijeti i protumačiti danas u Gradskoj knjižnici.

Radio Zadar je dobio  ranije rezultate istraživanja i objavio najvažnije pokazatelje na svom portalu:

 

• 63,4% učenika u godinu dana nijednom nije posjetilo kazalište;

• 52,3% nije posjetilo muzej ili galeriju;

• 85,3% nije posjetilo koncert klasične glazbe, operu ili balet;

• 88,9% nije bilo na jazz koncertu;

• 88,7% nije bilo na filmskom festivalu;

• 87,4% nije bilo na izvedbi suvremenog plesa;

• 35,3% nije posjetilo Gradsku knjižnicu Zadar.

S druge strane, učenike najviše privlače popularni i tradicionalno-konvencionalni sadržaji koji su im ujedno i najdostupniji.

Prema rezultatima istraživanja, učenici najčešće idu u kino (81,7% ih ide barem jednom godišnje, a najveći dio ispitanika pogleda između jednog i tri filma godišnje u kinu - 43,5%).

Većina učenika posjećuje sportska događanja: 69,7% barem jednom godišnje, a 30,7% posjeti do tri sportska događanja godišnje).

Među koncertnim događanjima, izdvajamo one koje učenici najčešće posjećuju:

• koncerti domaće zabavne glazbe (npr. Severina): 63,9% barem jednom godišnje, 34,5% do tri puta godišnje;

• koncerti domaće i regionalne alternativne glazbe (npr. TBF, Dubioza kolektiv): 54,8% barem jednom godišnje, 35,4% do tri puta godišnje;

• koncerti domaće pop-rock glazbe (npr. Vatra, Gibonni): 51,1% barem jednom godišnje, 32,3% do tri puta godišnje;

• koncerti i partyji popularne elektroničke glazbe (npr. David Guetta): 51,1% barem jednom godišnje, 20% do tri puta godišnje.

Jedan od zanimljivih nalaza istraživanja je taj da srednjoškolci vrlo rijetko posjećuju koncerte rock ili blues glazbe: njih 72,7% nije bilo ni na jednom takvom koncertu u razdoblju od godine dana.