Grad Benkovac i ove godine organizira Zelenu čistku - akciju čišćenja kojom se želi doprinijeti na lokalnoj razini u cilju podizanja svijesti o važnosti brige za zaštitu okoliša. Akcija će se održati u šumi prema izvoru Karišnice u Karinu Donjem i odmorišta na državnoj cesti i to 12. travnja 2019. godine od 8,30 do 14,00 sati.

U sklopu globalne akcije World Cleanup day organizira se „Zelena čistka" koja okuplja aktivne građane i organizacije u najvećem volonterskom projektu za čišćenje divljih odlagališta otpada. Akcija svake godine postiže sve bolje i bolje rezultate. Globalna mreža okuplja 113 zemalja unutar koje je i naša zemlja. U Hrvatskoj se provodi već osmu godinu za redom u koordinaciji Udruge Žmergo. U sklopu akcije Grad Benkovac od 2013. godine organizira akciju čišćenja, a posljednja je održana 14. rujna 2018. godine u sklopu koje je očišćena park šuma Glavica Grubić.

Cilj kampanje je podizanje svijesti građana o važnosti primarnog odvajanja otpada, okupljanje volontera i organizacija u zajedničkoj akciji čišćenja. Čišćenja ilegalno odloženog otpada u cijeloj Hrvatskoj, podizanje svijesti o važnosti čuvanja okoliša, prirode i planeta Zemlje te povezivanje svih predstavnika sektora za realizaciju cilja - čišća Hrvatska.