Upravno vijeće Psihijatrijske bolnice Ugljan na čelu s Ingrid Meladom potvrdilo je jučer treći mandat dosadašnjem ravnatelju dr. sc. Mladenu Mavaru.

Nakon 7 i pol godina vođenja te ustanove, Mavar se jedini javio na natječaj i ispunio sve uvjete koji su prvi put prilagođeni izmijenjenom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Mavar u Psihijatrijskoj bolnici Ugljan radi od davne 1984. godine kada je primljen na pripravnički staž. Za ravnatelja je prvi put imenovan u lipnju 2011. godine. Do sada je sudjelovao kao istraživač na više znanstveno-istraživačkih projekata, ali i projekata iz područja pružanja psihosocijalne pomoći. Za osobito vrijedan doprinos primijenjenoj psihologiji dobio je priznanje "Marko Marulić".