Pokrenuta je građanska inicijativa "Uzmite novac strankama" - prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma kojim bi se u potpunosti ukinulo financiranje političkih stranaka iz državnog proračuna. 

Inicijativa će se predstaviti i u Zadru, u ponedjeljak u 10 sati na Obali kneza Branimira.