Na Sveučilištu u Zadru održan je sastanak Vlade Republike Hrvatske sa županima, predstavnicima Udruge gradova, Udruge općina te predsjednikom Odbora za lokalnu samoupravu u Hrvatskom saboru. Na šestom ovakvom sastanku raspravljalo se o tri teme koje su bitne za sve hrvatske krajeve i županije. 

- Prva je bila prezentacija ministra Lovre Kušćevića o planu da se uredi državne uprave koji postoje na razini županije, nizom zakonskih izmjena koje ćemo donijeti, spoje sa županijom. Na taj način dajemo konkretan primjer funkcionalne decentralizacije čime će njihova uloga biti snažnija, a usluga bliža hrvatskim građanima. Druga tema ticala se nacionalne strategije sprječavanja nasilja u obitelji i nasilja nad ženama koju je predstavila ministrica Nada Murganić, uključujući i sve aktivnosti prevencije nasilja, oštrije sankcioniranje počinitelja, potpore ženama i niz mjera koje Vlada provodi po tom pitanju. Treća tema je paket Zakona u području turizma o kojima je govorio ministar Gari Capelli, što je posebno važno imajući na umu značaj turizma za hrvatsko gospodarstvo. Želimo poboljšati Zakon i kvalitetu kako bi bio što više održiv, a vjerujemo da će i ova sezona biti na razini, izjavio je premijer Andrej Plenković.

Tako će se otvaranje obrta, kategorizacija apartmana i procjena vrijednosti nekretnina povjeriti regionalnoj samoupravi, pri čemu će se promijeniti 70-ak postojećih Zakona. 

- Ova prva točka dnevnog reda bila je najveća promjena što se tiče županijske i javne uprave u ovom trenutku. Bojazan oko njezinog financijskog dijela je na ovom sastanku otklonjena. Pripremit ćemo djelatnike do kraja godine na sve promjene, rekao je župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk.

Ministrica Nada Murganić kao glavni problem kad je riječ o nasilju nad ženama vidi to što šest hrvatskih županija nema sigurne kuće. Ministar Gari Capelli je pak najavio veće prihode županijskim turističkim zajednicama koji će izravno dobivati prihode gostiju s kruzera, decentralizaciju turističkih zajednica i odlučivanje o visini boravišne pristojbe na razini županija, pri čemu će se na nacionalnoj razini odrediti samo njezin minimum i maksimum. Najavljeno je preko 15000 dozvola za zapošljavanje stranih radnika iz trećih zemalja u turizmu što je dvostruko više nego prethodne godine kada je ta kvota imala maksimum od 7600 radnika.

Župan Božidar Longin je izrazio zadovoljstvo što je ovaj sastanak održan upravo u Zadru, jer ga je vidio i kao priliku da premijeru i članovima Vlade pohvali sa rastućim brojem zaposlenih kroz cijelu godinu. Gradonačelnik  Branko Dukić na kraju se zahvalio premijeru Andreju Plenkoviću i ministarstvima koji su radili na pripremi projekta od 567 milijuna kuna koji je danas potpisan, a koji će biti utrošen u kanalizacijski sustav grada Zadra i najavio uskoro rješavanje pitanjadeponije u Diklu, a čije je sadašnje stanje „jako neprimjereno za moderan grad".