Na prekinutoj sjednici Skupštine Zadarske županije vijećnik MODES-a Rudolf Dvorski pitao je župana Božidara Longina zašto je krivo prikazao podatak o veličini prostora kojim će koncesionar Luke Gaženica raspolagati u zgradi.

- Župane, lagali ste nam da će koncesionar moći raspolagati sa samo 930 kvadrata zgrade u luci, tako stoji i u zapisniku sa sjednice. Nakon toga koncesionar objavljuje poziv za najam poziva, ali za 2.400 metara kvadratnih. Da je cijena po kvadratu samo 10 eura, a veća je, dolazi se do ogromne razlike u profitu, upozorio je Dvorski.

- Ugovor s koncesionarom je transparentan, svatko ga može pročitati i sve što se tiče brojki je tamo. I godine i kad će se pokrenuti, i cijena i kvadratura, odgovorio je Longin.

- Nisam zadovoljan odgovorom, ispada da vi kao vaš stranački kolega Andrija Hebrang ne lažete nego ponekad govorite neistinu. Rekli ste s ove govornice, dok ste se borili za njihov ugovor, da je riječ o 900 kvadrata, još ste naveli da je to 4 posto ukupnog prostora, ponovio je Dvorski, koji je od župana zatražio i da se ne izlazi iz Doma županije dok Vlada ne da jamstvo da će ona biti dana u javnu svrhu, a ne prodana privatniku.

- Mi u ovoj zgradi nemamo niti ugovor o najmu. Ne odlučujemo o prodaji zgrade, jer niti je naša niti imamo ugovor da smo tu, odgovorio mu je Longin.