Natura-Jadera javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije pripremila je kratku anketu koja bi im trebala pomoći u razvijanju modela za održivo korištenje plaže Sakarun.

Ta plaža na Dugom otoku sa svojim tirkiznim morem meta je nautičara, kupača ali i naslaga koje na plažu donosi more i koje su vidljive još u lipnju. Iz Natura - Jadere, županijske ustanove predlažu mogućnost naplate ulaza na plažu od 5 eura pa naviše - kao jedinu mogućnost zaštite koju nude posjetiteljima plaže kroz anketu.
Pitanje je bili naplata ulaza pridonijela zaštiti Sakaruna te drugo pitanje odnosi se na visinu te ulaznice. Od posjetitelja te plaže traži se da anketom zabilježe svoja opažanja o stanju plaže te informiranost o tome da je Sakarun pod zaštitom te jesu li upoznati sa značajem Posidonia oceanica za bioraznolikost uvale i sprječavanje erozije plaže Sakarun. I na kraju se od njih traži da predlože mjere za unaprjeđenje upravljanja ovom plažom. Kao da to nije njihov posao.

Anketa na hrvatskom i na engleskom jeziku se dijeli preko stranice TZ Dugi otok. U ustanovi Natura Jadara kojoj je ravnatelj Damir Perić, agronom po struci, čekaju da im kupači i nautičari ponude rješenje ili pokriće za naplatu ulaznica.

Stanje plaže Sakarun u lipnju ove godine na što je upozorio jedan od domaćih posjetitelja tog dugootočkog bisera koji često ulazi u izbor TOP 10 najljepših plaža.