Upravno vijeće Lučke uprave Zadar pod poredsjedanjem Božidara Longina dodijelilo je koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području putničke luke Gaženica - Zadar za obavljanje djelatnosti organizacije parkirališta i naplate parking mjesta Zajednici ponuditelja koju čine Sarag i Max plastika. Tvrtka Ivice Suraća na ponovljenom je natječaju ponudila dvostruko veći iznos nego na prvom - 215 tisuća kuna, dok su Emona u vlasništvu obitelji Nižić i krčka tvrtka Forum dali neznatno manje ponude od 210 i 205 tisuća kuna.

Predmet koncesije je korištenje triju parkirališnih prostora - ispred zgrade terminala, pored privremene zgrade terminala te prostora preko puta zgrade terminala. Koncesija se daje na razdovolje od pet godina te se ne smije u cijelosti niti dijelom prenositi na treću osobu.

Ovlaštenik je obvezan za cjelokupno vrijeme trajanja koncesijskog perioda prostor u koncesiji održavati u skladu s najvišim standardima poslovanja iz navedene djelatnosti, pratiti sve tehničke i tehnološke zahtjeve tržišta, te uz pisanu suglasnost davatelja koncesije vršiti nužne promjene na objektima u funkciji. Nije jasno znači li to da će šljunčana površina napokon postati pravo parkiralište, ili se sadašnje stanje smatra standardom u ovoj djelatnosti.

Stalni dio godišnje koncesijske naknade iznosi 215.000 kuna, a plaća se unaprijed jednom godišnje, dok promjenjivi dio godišnje koncesijske naknade iznosi 5 % od ukupno ostvarenih prihoda od navedene koncesije, ne računajući PDV.

Protiv odluke o odabiru ponuditelja Emona i Forum mogu izjaviti žalbu Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture u roku od 10 dana.