Udruga „Eko-Zadar" i partneri nOsnovna škola „Petar Zoranić" Nin i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije „Natura-Jadera" predstavljaju projekt „AMOR - Aktivni Mladi za Održivi Razvoj".

Riječ je o dvogodišnjem projektu čija će provedba trajati do 29. travnja 2021. godine, a projektne aktivnosti provodit će se na području Zadarske županije, ponajviše na području Općine Vrsi i Grada Nina.

Glavni cilj projekta je ojačati i povezati organizacije civilnoga društva (OCD-e), škole i lokalnu zajednicu u kvalitetna partnerstva kako bi zajedno provodili obrazovanje za održivi razvoj i jačali svijest o njegovim bitnim komponentama među djecom i mladima, ali i širom javnosti. Pored toga, ovim projektom želi se povećati uloga osnaženih OCD-a u uključivanju djece i mladih u rad zajednice i promišljanje o zajednici kroz elemente održivog razvoja.

Ciljanu skupinu projekta čine učenici/e osnovnih škola (projektni partner OŠ „Petar Zoranić" Nin sa svojom matičnom školom i područnom školom Vrsi) te zainteresirane škole u Zadarskoj županiji, organizacije civilnoga društva s područja Grada Nina te volonteri/ke iz Zadarske županije.

Ukupna vrijednost projekta je 1.131.508,55 HRK, od čega je 90% ukupne vrijednosti projekta financirano od strane Ureda za udruge Republike Hrvatske u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.