ZADAR- Iako je bilo pozivanja na ustavno pravo arbitrarnosti od strane odvjetnika Zorana Vukušića Bokana, današnja ponovljena javna rasprava o Prostornom planu uređenja Grada Zadra prošla je bez povišenih tonova.

Razlog takvoj najavi bili su ucrtani novi pristupni putevi iako prema novoj izmjeri, svaka parcela u gornjem dijelu Bokanjca ima svoj pristup, naveo je Bokan kao sudionik javne rasprave.

Prometnice su bile glavna tema primjedbi građana.  

- Uništili ste mi teren za kojeg imam kupca, kazala je Zadranka koja je uputila primjedbu zbog ucrtane prometnice koja ide pravo preko njenog terena. Kao da smo prerija, kazala je, dok joj je zamjenik pročelnika Matko Segarić objasnio kako je ta cesta u planu od 2011. kada je donesen PP Grada Zadra. Kada je napravimo, Grad će otkupiti neiskorišteni dio terena, najavio je zamjenik pročelnika Matko Segarić, a gospođa je predložila da otkupe onda cijelu parcelu.

U raspravi s Malog Iža na primjedbe mještanina o pristupnom putu preko njegove parcele, nositelj izrade plana, arhitekt Željko Predovan je kazao kako je udaljenost od ceste na otocima tri metra. Dok je u samom gradu normalno da je ta udaljenost pet metara, istaknuo je Predovan.

On je bio oštar i u raspravi sa svojom kolegicom, arhitekticom Lenkom Šaran koja je tražila obrazloženje za ukidanje prava služnosti preko tuđih parcela. Ono je u predloženom PP strože nego li u samom zakonu. Na taj način ne možemo dobiti legalizaciju za kuće koje se nalaze u trećem redu od glavne prometnice, kazala je arhitektica. Ukazujući na složenost Zakona o pravu služnosti, autor Plana je rekao kako je normalno da su to ograničili. 

- To nije urbanizam. Zatečeno stanje smo omogučili da se riješi. Zašto mislite da se legalizirane kuće mogu širiti i nadograđivati?, ukazao je Predovan, kazavši da dok je on glavni planer to se neće dopuštati u gradskom prostoru. Zato je i ograničeno pravo služnosti, odnosno prelaska preko tuđih parcela da bi se dobio traženi pristup na glavnu prometnicu, zaključak je odbijanja ove primjedbe. Je li u skladu sa zakonom, to će prema riječima Sagarića, ocijeniti Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja kojem zadarski plan ide na provjeru. I suglasnost.

Odgovorni planer Predovan nije htio ni puno raspravljati niti s arhitektom Rokom Koštom iz D&Z-a koji je pitao zbog čega je gradnja u manje gustim zonama podignuta s 9 na 10 metara visine, a to se nije radilo u gusto naseljenim zonama.

Za prvu verziju IV. Izmjena Prostornog plana stiglo je 177 primjedbi od kojih 70 nije razmatrano, naveo je zamjenik pročelnika. One su se mahom odnosile na uvrštavanje parcela u građevinsku zonu, a to nije predmet izmjena plana. No, iz odgovora na primjedbe vidljivo je da je vlasnicima pet parcela to omogućeno. Izrađivači i naručitelji PP obećali su da će uvažiti neke primjedbe u idućim izmjenama plana kao što je sugestija Marka Grzunova da građevinske zone prate granice parcela.

Na današnjem ponovnom izlaganju izmjena PP, javnost, a još manje zainteresirani građani nisu upoznati s konkretnim promjenama, ali i novostima koje taj Plan "skriva".