Upravno vijeće javne ustanove Natura-Jadera raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja na mandat od četiri godine.

Ustanovu koju upravlja s 13 zaštićenih dijelova prirode Zadarske županije i područjima europske ekološke mreže Natura 2000, osim područja koja su unutar granica NP Paklenica i PP Telašćica, Vransko jezero i Velebit, od osnutka 2003. godine je vodio Mirko Đinđić, da bi ju u mandatu koji sada ističe, od 2015. godine vodio Damir Perić, magistar agronomije, čelnik Lovačkog saveza Zadarske županije, a prije četiri godine i član HSP-a dr. Ante Starčevića, tadašnjeg koalicijskog partnera HDZ-a.

Zadarski starčevićanci su prije nekoliko godina mahom prebjegli u NHR, nastavljajući suradnju s HDZ-om, no kako je i ta suradnja u međuvremenu pukla, sada će se vidjeti hoće li Perić poziciju zadržati s argumentom stručnih kompetencija.

Kandidati za ravnatelja Natura-Jadere moraju imati visoku stručnu spremu te najmanje pet godina rada u struci. Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave javnog natječaja, odnosno do sredine studenog.