Upravno vijeće županijske ustanove Natura Jadrea za novu je ravnateljicu predložilo ekonomisticu Maru Krpinu Knežević, dosadašnju zaposlenicu Croatia osiguranja. Na natječaj su pristigle četiri molbe, među kojima i ona dosadašnjeg ravnatelja Damira Perića, koji ima i status branitelja, ali je UV većinom od tri glasa preporučilo njegovu protukandidatkinju.

Matematika je jasna kada se sagledaju okolnosti - Perić je za ravnatelja postavljen prije četiri godine kao član HSP-a dr. Ante Starčevića, koji je tada bio u koaliciji sa županijskim HDZ-om. Većina članova stranke je prebjegla u današnji NHR, kojemu su članovi trojica od petorice članova Upravnog vijeća, uključujući predsjednika Ivicu Pintura, kao i novopredložena ravnateljica Krpina Knežević. Perić je izašao iz politike te kao nestranački kandidat nije imao šanse.

- Upravno vijeće je dalo preporuku koja ide na Odbor za izbore i imenovanja Zadarske županije, pa odluka još nije donesena. Iako je procijenjeno kako su moj program i program od Krpine Knežević najbolji, nisu mi dali prednost, tumačeći kako nisam nezaposleni branitelj, iako ću to biti od 1. siječnja, kada novi ravnatelj stupa na dužnost. No ja se neću žaliti, prihvatit ću odluku Županisjke skupštine, kaže Perić.

HDZ je praktički NHR-u prepustio upravljanje Naturom Jaderom i Zavodom za hitnu medicinu, u kojemu je predsjednik UV-a Nature Jadere Ivica Pintur i zaposlenik. Podsjetimo kako je ranije na mjesto čuvara prirode u Naturi Jaderi zaposlen i gradski vijećnik iz redova NHR-a Mate Lukić.

Upravno vijeće utvrdilo je kako sve prijave na natječaj udovoljavaju zakonskim uvjetima i iako nije obvezno predlagati kandidata, to je ovog puta učinilo, na inicijativu trojice članova iz redova NHR-a. S obzirom da dolazi vrijeme izglasavanja županijskog proračuna, kada su glasovi NHR-a dragocjeni HDZ-ovoj većini, ne treba sumnjati da će njihova preporuka ovog puta biti uvažena.