ZADAR- Travanjski ugovor između slovenske tvrtke Rico i zadarske Eko uskoro će rezultirati i prvom građevinskom dozvolom za pristupnu cestu i trafostanicu iz koje će napajati budući Centar za gospodaranje komunalnim otpadom Biljane Donje.

Još u studenom prošle godine počeli su pripremni radovi za ta dva objekta koja će se početi graditi kada Ministarstvo graditeljstva izda za njih dozvole. Slovenci su izradili projektnu dokumentaciju, a Ministarstvo državne imovine nedavno je 46 hektara zemljišta prepustilo jedinicama lokalne samouprave koji su osnivači Eka. Bez tog ugovora ne bi bile moguće ni građevinske dozvole. A rokovi cure, jer se radi o EU financiranju.

Prema ugovoru teškom 368 milijuna bez PDV-a, Riko ima 12 mjeseci za ishođenje dozvola, a 21 mjesec je rok gradnje Centra. Na vremenu će se dobivati tako što će se graditi čim se dobije dozvola za svaki od 13 projektnih dijelova. Za sada pripremu terena rade isključivo Slovenci sa svojim strojevima, a tijekom gradnje uključit će se podizvođači sa zadarskog područja.