Komisija za davanje u najam socijalnih stanova u vlasništvu Grada Zadra donijela je privremenu Listu prioriteta za najam socijalnih stanova u vlasništvu Grada Zadra.

U listu prioriteta uvršteno je 59 podnositelja zahtjeva nakon natječaja objavljenog u listopadu. Bodovali su se broj članova obitelji, jednoroditeljske obitelji, nesposobnost za rad ili invaliditet i sl. Uvjete nije ispunilo 13 podnositelja zahtjeva, dok 13 nije dokazalo da nema u vlasništvu nekretnine ili ih nije prodalo u zadnjih 10 godina. Čak 29 podnositelja nije imalo potpunu dokumentaciju, jedna je molba pristigla izvan roka, a troje potencijalnih kandidata je odustalo od natječaja na koji su se prijavili u listopadu prošle godine.

Lista je objavljena na stranicama Grada Zadra, a prigovori se mogu uputiti u roku od osam dana. Članovi Komisije iz redova gradskih vijećnika su: Jelena Jelavić - predsjednica, te Bruno Milin, Rade Šimičević, Milena Ikić i Antonio Baus.

Kada se usvoji konačna lista, ona će biti na snazi četiri godine tijekom kojih je pitanje hoće li biti stanova u vlaništvu Grada Zadra za te socijalne slučajeve.