Projekt Energetske obnove zgrade Vatrogasnog doma u Benkovcu polako se bliži kraju. 

Stanje zgrade je predstavljalo problem u potrošnji energije što je rezultiralo velikim troškovima tijekom cijele godine. Energetskom obnovom će se spriječiti neučinkovito korištenje energije i povećati briga za okoliš korištenjem obnovljivih izvora energije. Planirani cilj projekta je ušteda potrebne godišnje toplinske energije za 76,10%, ušteda primarne energije za 85,10% i smanjenje emisije CO2 za 36,59%. Zgrada Vatrogasnog doma bi se iz energetskog razreda C trebala minimalno popeti u energetski razred B.   

Ciljane skupine koje su obuhvaćene ovim projektom su Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, komunalno poduzeće Benković d.o.o. i Javna vatrogasna postrojba grada Benkovca. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.640.703,06 kuna od čega je 1.413.564,81 HRK bespovratnih sredstava odnosno ukupno 35% od prihvatljivih troškova koji se odnose na radove energetske obnove, 35% od troškova usluge stručnog nadzora, te 85% troškova energetskog pregleda i energetskog certifikata, upravljanja projektom i administracije te promidžbe i vidljivosti. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a posrednička tijela u provedbi projekta su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (PT1) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT2).

Rok za izvršenje svih ugovorenih radova je 8. veljače i sa tim rokom će svi radovi biti uspješno izvedeni, javljaju iz Grada Benkovca. Pristupit će se primopredaji radova i konačnom obračunu. Također, izvršit će se novi energetski pregled zgrade i biti će izdan energetski certifikat koji bi trebao dokazati koliko je projekt Energetske obnove Vatrogasnog doma stvarno utjecao na smanjenje troškova potrošnje energije. Po završetku svih aktivnosti vezanih uz radove Grad Benkovac će organizirati Završnu konferenciju za javnost u sklopu projekta "Energetska obnova zgrade Vatrogasnog doma" na kojoj će biti predstavljeni svi rezultati projekta.

- Budući da je grad Benkovac ratom pogođeno područje, mnoge aktivnosti i mjere koje se poduzimaju, pa tako i projekt energetske obnove, tu su sa svrhom da grad postane ljepše i ugodnije mjesto za život, te da osigura svojim stanovnicima potrebne resurse, u što između ostalog spade i otvaranje novih radnih mjesta što će rezultirati smanjenjem depopulacije, ističu iz gradske uprave.