U Zadru po svemu sudeći nije izgledno novo izdanje gradske tržnice s nadstrešnicom koja stilizira latinsko idro. Trebala je to biti investicija procijenjene vrijednosti od 7 milijuna kuna, a Grad Zadar je potrošio što krpe, a što konca više od pola milijuna kuna za taj natječaj.

Pitanje svih pitanja je uopće potreba da se provede arhitektonski natječaj za prostor koji je već uređen prema arhitektonskom rješenju zadarskog arhitekte Ivice Oštrića. Prema njegovom projektu, pijaca je trebala biti mjesto prodaje, ali i javni prostor za određene događaje, što je korišteno tek u početku festivala Zadar snova.

- Mi ne možemo nastaviti projektirati dok ne dobijemo posebne konzervatorske uvjete, rekao nam je zagrebački arhitekt Hrvoje Njirić, pobjednik natječaja kojeg je 2016. godine proveo Grad Zadar za uređenje Gradske tržnice. Dvije godine poslije, Grad Zadar je s Njirićevim studiom potpisao ugovor o izradi projektne dokumentacije na iznos od 600 tisuća kuna s troškovnikom. Svi ugovori su, prema riječima Njirića, probijeni, a oni ne mogu niti naplatiti izrađenu fazu projekta zbog toga što nisu dobili posebne uvjete na osnovu kojih mogu nastaviti s projektiranjem.

U Gradu Zadru je po svemu sudeći taj projekt stavljen sa strane. Za arheološka istraživanja koje traže konzervatori nema novaca, a niti uvjeta. Jesu li konzervatori isključivi kamen spoticanja?

- Mi smo već kod natječaja dali svoje uvjete. U razradi idejnog rješenja došlo je do promjene. Predviđeni stupovi koji su nositelji nadstrešnice zadiru u substrukturu zbog koji smo tražili arheološka istraživanja. Ona nisu napravljena prilikom posljednjeg uređenja tržnice kada je došlo do nasipanja u visini 20 centimetara, kazao je pročelnik Konzervatorskog odjela, Igor Miletić. Predloženo je da se napravi sonda koja bi dala podatak projektantima, dodao je konzervator. Sad već davni sastanak u Ministarstvu kulture na tu temu, prema onom što smo čuli od pročelnika Darka Kasapa kao i od pročelnika Miletića, nije još doveo do kompromisnog rješenja.

Autoru idejnog rješenja za uređenje pijace jako je žao što je došlo do te situacije u čijem razrješenju su oni pomogli koliko su mogli, ističe Njirić. Oni su naime organizirali sastanak u Ministarstvu kulture tražeći zaštitu svog djela, jer smatraju da je arheološko istraživanje trebalo provesti prije objave natječaja. Dobili su i zaštitu glavnog konzervatora Tomislava Petrinca koji je, prema onome što je Njirić izjavio, ponudio dvije varijante: da se ide u radove i da projekt stoji još par godina ili da se prostor konzervira pomoću jedne temeljne betonske ploče i da se istraživanje ostavi za neko buduće vrijeme.

Arhitekt Hrvoje Njirić kao da nema sreće sa Zadrom. Njirićevo idejno rješenje za Sveučilišnu knjižnicu bilo je prvonagrađeno na natječaju zadarskog sveučilišta od prije 10 godina. Sadašnja rektorska uprava ne spominje namjeru građenja sveučilišne knjižnice koja je svojedobno najavljivana na sva zvona.

- Žao mi je, jer sam još kao student 80-ih godina sudjelovao na natječaju, jako sam vezan za Zadar i dalje ću nastojati raditi na tome da ostvarimo projekt od javnog interesa, rekao nam je arhitekt Njirić u telefonskom razgovoru.