Lučka uprava Zadar (LUZ) lani je poništila, a krajem siječnja ponovila natječaj za izvođenje radova na dogradnji i modernizaciji ribarske luku u Gaženici za koji bi se ponude trebale otvoriti 28. veljače u podne.

Pod nazivom Rekonstrukcija postojeće lučke infrastrukture na području Ribarske luke unutar obuhvata trajektnog terminala Zadar - Gaženica, Lučka uprava Zadar na e-savjetovanju dobila je kardinalnu primjedbu. 

- Zašto je ista procjena vrijednosti radova od 18 milijuna kuna bez PDV-a, kada je prvi natječaj bio poništen jer su sve ponude bile preko 24 milijuna kuna (također bez PDV-a). Naravno, radi se o financiranju iz Europskih fondova, kada građevinari na natječajima daju znatno veće ponude od troškovnika.

Prema prijevodu odgovora Lučke uprave Zadar, u studenom prošle godine stvorili su se uvjeti preko resornog ministarstva da se podmiri razliku u odnosu na prijašnji iznos i pristigle ponude na natječaju. "Sredstva su prema troškovniku bila predviđena 23 milijuna kuna, ali kako su obje ponude premašile 30 milijuna kuna, sad su sredstva osigurana bez obzira na ponude koje ćemo dobiti u budućnosti, izjavio je ravnatelj LUZ-a Robert Škifić uoči raspisivanja ponovljenog natječaja.

Projekt za kojeg je projektnu dokumentaciju potpisuje studio RENE iz Zadra, izvodit će se u tri faze. Predviđeno je proširenje obale, odnosno izgradnja servisnog platoa za podizanje i spuštanje plovila u more (travel lift), izgradnja skladišta s pripadajućim pomoćnim objektima, te uređenje prometnice, parkirališta, zelenih površina i manipulativnog prostora. Rok dovršetka radova je 14 kalendarskih mjeseci (što uključuje praznike, blagdane i neradne dane), i to računajući od dana uvođenja izvođača radova u posao. Do tada će ribarska luka, za koju nitko nije želio ni koncesiju, biti improvizacija u "naj ribarskijoj" županiji, kako to voli isticati župan Božidar Longin, ujedno predsjednik Upravnog vijeća LUZ-a.