Ravnatelj županijske ustanove Natura Jadera Damir Perić danas je na Kolegiju župana podnio izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode na području Zadarske županije za 2019. godinu.

Iako se u izvješću navodi široki spektar aktivnosti u zaštiti prirode, istraživanju i popisivanju zaštićenih lokaliteta, edukativnim manifestacijama kojim se budi ekološka svijest kod najmlađih, Perić se posebice dotaknuo plaže Sakarun na Dugom otoku. Smještena je u otvorenoj uvali u koju južni vjetrovi donose otpad iz cijelog Jadranskog mora, a jedina ustanova koja se brine o njegovom zbrinjavanju, iako to nije u djelokrugu posla, je upravo Natura Jadera.

Još veći problem od otpada predstavlja sve veći broj posjetitelja, koji donosi veliki pritisak na okoliš.

- Radi se o zaštićenom području u kojemu nije dopuštena izgradnja, ne može se priključiti na vodu struju i odvodnju, a imamo sve više posjetitelja. Arhitekti su izradili izgled plaže s pripadajućim objektima koji bi mogli biti podignuti u zakonskim okvirima. No kako bismo sačuvali plažu od devastacije želimo regulirati broj posjetitelja na najviše 600 dnevno, rekao je Perić.