Iz zadarske Elektre, putem HEP-a, očitovali su se na naš upit vezano za najnoviji kvar na podmorskom kabelu, zbog čega je otok Premuda ponovno, već treći dan bez struje koju su dobivali putem tog kabela. Uključen im je agregat. Iz HEP-a nismo dobili informaciju o tome hoće li mijenjati taj kabel, koji je, kako navode mještani, star i samo se krpa.

Prenosimo u cijelosti njihovo očitovanje:

Do kvara na Podmorskom kabelu 10 kV Silba - Premuda došlo je 24. veljače u 5:58 sati i to na dionici kabela na oko 4 km od otoka Silba, na dubini od približno 40 metara. Elektra Zadar je poduzela sve nužne mjere i aktivnosti te je nadležnoj Lučkoj kapetaniji Zadar uputila pisani zahtjev za dostavom podataka o kretanju brodova na tom području, na lokaciji prema priloženim kartama i vremenu nastanka oštećenja, pod pretpostavkom da je oštećenje moglo nastati kao posljedica ribarenja ili sidrenja ribarskih brodova.

S obzirom da agregati, koji su kratkoročna mjera, nisu predviđeni za neprekinut rad od 24 sata, već moraju imati razdoblje tzv. odmora, napajanje je osigurano u razdoblju od 5 sati do 23 sata ponedjeljkom, srijedom i petkom, odnosno od 7 sati do 23 sata utorkom, četvrtkom, subotom i nedjeljom, a što je prilagođeno polascima brodske linije. Režim rada agregata dogovoren je s predstavnikom Mjesnog odbora Premuda.

Dugoročno, Elektra Zadar poduzima sve mjere i aktivnosti na dovođenju kabela u funkcionalno stanje uz stvaranje uvjeta za trajno rješenje sigurnog napajanja, imajući u vidu činjenicu da se već više puta dogodio kvar zbog mehaničkog oštećenja koje su prouzrokovali brodovi na tom području.

Napominjemo da se radi o kompleksnom zahvatu s obzirom na dubinu i konfiguraciju podmorja, navode iz Elektre.