Općina Ražanac u suradnji sa Lokalnom akcijskom grupom „Bura" kreće u realizaciju projekta „Ražanac - moj dom" u sklopu programa „Zaželi" za koji je prošli tjedan u Zagrebu potpisan Ugovor o dodjeli nepovratnih sredstava u vrijednosti u iznosu od 1.534.780,06 kn. Nositelj projekta je Općina Ražanac, dok je partner projekta LAG „Bura", koji je proveo izradu projekta. Projekt je financiran u 100% iznosu nepovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Rok provedbe je 30 mjeseci.

Projektom će se zaposliti pet žena, koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, te žene iz rizičnih skupina. Žene će biti zaposlene na razdoblje od maksimalno 24 mjeseca u svrhu pružanja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu 20 starijim osobama na području Općine Ražanac. Zaposlene žene omogućit će krajnjim korisnicima projekta, starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u zajednici, bolju kvalitetu življenja i veću socijalnu uključenost.

Tijekom projekta zaposlene žene će imati osigurano obrazovanje i osposobljavanje za deficitarna zanimanja, koje će doprinijeti jačanju potencijala projektom obuhvaćenih žena za daljnje zapošljavanje. Za osiguranje projektne aktivnosti potpore i podrške starijih osoba u njihovom domaćinstvu nabavit će se kroz projekt higijenske potrepštine te sredstva za održavanje kućanstava.