ZADAR - Dom zdravlja Zadar nastavlja objavljivati natječaje za stalan posao liječnika ginekologa i pedijatara.

Nakon što se na pretposljednji natječaj javila ginekologinja koja je do tada radila u Kninu, na posljednjem nije bilo kandidata, a u tijeku je najnoviji natječaj.

Prema prošlotjednim podacima HZZO-a, mlada ginekologinja dr. Ivana Šimunić upisala je 5.300 pacijentica. To je danas sigurno puno veća brojka, kazala nam je ravnateljica Doma zdravlja Renata Bek.

Ona je započela s pružanjem usluga zdravstvene zaštite ženama, ali i dalje upisuje nove pacijentice. U Zadar putuje svakodnevno na posao iz Tribunja kraj Vodica. Nova ginekologinja prije mjesec dana službeno je preuzela ambulantu koju je krajem prošle godine napustio dr. Ivan Perović, dok je prije toga otišla dr. Ilva Marić. Zapošljavanje nove ginekologinje ili ginekologa, dok ne dođe dvoje liječnika sa specijalizacije, nije na vidiku. Požar je za sada ugašen.

Kod pedijatrije je malo drugačija situacija. Dom zdravlja je po natječaju HZZO-a zaposlio dr. Damira Letinića, ali je on ostao na vrlo malom broju pacijenata, koji se kod njega ne upisuju, i radi na četiri sata. Na natječaje Doma Zdravlja nema novih kandidata - pedijatrijska struka je u deficitu. Odlaskom dr. Stanke Kujundžić ostalo je upraženjeno mjesto pedijatrijskog tima u mreži. Hoće li, kako se priča, netko od pedijatara iz bolnice javiti se na natječaj HZZO-a za pedijatrijsku ambulantu, za sada je na razini nagađanja.

U svakom slučaju Dom zdravlja više nema obavezu preuzimanja pacijenata iz mreže u kojoj su do sada bile ambulante u koncesiji, a od kraja godine to postaju sve privatne ambulante. Za pacijente se navodno neće ništa promijeniti, Zadarska županija neće dobivati koncesijsku naknadu, a Dom zdravlja sve više postaje suvišna ustanova. U Zadru je ona, u odnosu na Benkovac, Biograd i Pag, odavno neprepoznatljiva, jer je lokalna zdravstvena politika kod podjele Medicinskog centra, specijalistiku prenijela na bolnicu - pa tako i rendgen o kojem smo nedavno pisali. U sklopu Doma zdravlja ostao je samo zubni rendgen. Nedavno su domovi zdravlja ostali i bez saniteta koji je prenesen u zavode za javno zdravstvo, što je  zapravo medicinska služba Hitne pomoći.

Preseljenjem Doma zdravlja u Polikliniku, gdje su dobili 450 kvadrata za ambulante, ta će ustanova još više biti marginalizirana.