Tijekom prošlog tjedna za 14 projekata s područja Zadarske županije odobrena su sredstva za realizaciju planiranih aktivnosti kroz dva izvora financiranja, pri kojima je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA pružila stručna znanja u pripremi projektnih prijava. Riječ je o lokalnim projektima prijavljenima za financiranje sredstvima državnog proračuna.

Kroz Program održivog razvoja lokalnih zajednica koji provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, sredstva su odobrena za projekte šest jedinica lokalne samouprave. Sredstva su odobrena za projekt nadogradnje i modernizacija sustava javne rasvjete na području Općine Galovac (225.000 kn), modernizaciju lokalne ceste - Općina Lišane Ostrovičke (400.000 kn), pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Benkovca - Benkovačko Selo, Buković, Kula Atlagić i Šopot (200.000 kn), sanaciju nerazvrstanih cesta na području Grada Obrovca (300.000 kn), izgradnju svlačionice i tribina na nogometnom stadionu Gračac (350.000 kn) i izgradnju nove i zamjenu postojeće javne rasvjete ekološki prihvatljivom - Općina Stankovci (250.000 kn).

Cilj ovog programa je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima i u svrhu uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.

Kroz Javni poziv za razvoj komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za sufinanciranje u 2020. godini koji provodi Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, odobrena sredstva za osam projekata s područja Zadarske županije: Sanacija zgrade edukacijskog centra s okolišem - Općina Galovac (130.200 kn), Ulica Petra Zoranića-odvojak, Ulica Škrbotina put-odvojak, Ulica Kraj Punte - Općina Bibinje (500.000 kn), Sanacija nerazvrstanih cesta hladnim asfaltom - Općina Gračac (168.000 kn), Izgradnja grobnica u mjesnom groblju u Gornjem Karinu (168.000 kn), Proširenje groblja u naselju Pašman (168.000 kn), Proširenje mjesnog groblja u mjestu Posedarje (168.000 kn), Izgradnja dvorane za ispraćaje na mjesnom groblju u Radovinu (114.760 kn), Rekonstrukcija i dogradnja fekalne kanalizacije na dijelu Zemunik Donji (103.279 kn).

Cilj ovog poziva je osiguravanje financijske potpore za projekte jedinica lokalne samouprave koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, kao i za aktivnosti na projektima koji će pridonijeti podizanju razine javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave.