Pomoćnik ministra unutarnjih poslova Damir Trut potpisao je odluku o raspuštanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene grada Zadra, koja je djelovala pri gradskom stožeru. U postrojbu su bili regrutirani članovi HGSS-a, komunalnih službi te gradskih i županijskih ustanova, a zapovjednik joj je bio Mate Marić. Ovom odlukom postrojba je ukinuta, a daljnji nadzor provodit će Stožer uz pomoć komunalnih službi.

Ukidanje postrojbe, smatraju oni koji su u njezinom radu sudjelovali, otežat će kontrolu frizerskih salona, pekarnica, boravka mještana na plaži uz pridržavanje mjera socijalne distance i sl. Komunalni redari većinu tih kontrola ne mogu provoditi bez posebnog odobrenja Stožera pa smatraju da će svatko raditi ono što ga je volja.

- S danom 18 svibnja 2020. stavlja izvan snage nalog o mobilizaciji Postrojbe civilne zaštite opće namjene grada Zadra. Demobilizaciju treba izvršiti zbog prestanka potrebe za angažiranjem Postrojbe civilne zaštite opće namjene grada Zadra. Čelna osoba demobilizirane operativne snage sustava civilne zaštite dužna je u roku 30 dana po demobilizaciji podnijeti detaljno izvješće o provođenju operativnih aktivnosti tijekom angažiranja koja je ovim nalogom stavljena izvan snage, osobito podatke o angažiranom ljudstvu i opremi, eventualnim gubicima opreme i sredstava, financijskim aspektima djelovanja, zahtjevima za refundaciju plaća i drugih troškova operativne snage za vrijeme dok je operativno djelovala, navodi Trut.

Gradski stožer ostaje aktivan ali se demobilizira postrojba koju je mobiliziralo Ravnateljstvo Civilne zaštite. Postrojba je do posljednjeg dana postojanja dnevno obavljala i do 200 nadzora kafića i obrtničkih prostora.