Trgovački sud u Zadru naložio je tvrtki Jadera zadarskog poduzetnika Zvonimira Nižića Grofa da državi vrati u posjed dva prostora koja je desetljećima koristio za svoje poslovanje - restoran Dva ribara kod zgrade suda te nekadašnji kafić Ugljan na Poljani Pape Aleksandra III.

Država je u tužbi iz lipnja prošle godine navela kako je vlasnica poslovnog prostora te je nepravomoćnom presudom odbijen tužbeni zahtjev Jadere d.o.o. prema Republici Hrvatskoj radi utvrđenja i upisa prava vlasništva. Prostor Jadera koristi dugi niz godina kao restoran, kojeg vodi tvrtka Cidaris, iako za to nema valjane pravne osnove.

Iz Jadere su naveli kako poslovne prostore koriste kao pošteni posjednik, procijenjeni su u temeljni kapital prednika tuženika i u cijelosti su ih svojim sredstvima uredili i priveli namjeni. Postupak procjene i priznavanja u temeljni kapital provela je država putem Hrvatskog fonda za privatizaciju, nakon čega je Jadera izvršila brojna ulaganja. Zbog toga ima pravo na naknadu nužnih i korisnih troškova te nije dužan prostore predati dok mu isti ne budu naknađeni.

U prethodnom postupku utvrđeno je kako nisu ostvareni svi uvjeti za stjecanje prava vlasništva na predmetnim nekretninama. Jadera je pravni sljednik Ugostiteljskog poduzeća Jedinstvo, koje je osnovano rješenjem Narodnog odbora Općine Zadar 28. listopada 1953., dok je u njegovom sastavu 1962. osnovana i ugostiteljska radnja Dva ribara. Općina je osigurala osnovna sredstva za kavanski inventar i kredit banke, ali već od tada postoji kontinuirani zakupni odnos, dok se vlasništvo ne spominje, pa Jedinstvo na Jaderu nije moglo prenijeti pravo korištenja.

Nesumnjivo je kako je Jadera imala pravo posjedovati predmetne poslovne prostore, ali nikako kao vlasnik već kao zakupnik, što je bilo poznato i u vrijeme pretvorbe, pa je sud naložio da se prostori državi vrate u roku od osam dana, te da Jadera nadoknadi parnične troškove od 50.000 kuna.