U današnjoj emisiji „Stvoreni za Nebo" imali smo gošću, magistricu teologije Anu Čargonju, koja nam je pojasnila New Age.

New Age definira se kao zapadnjački pokret s kraja 20. st. koji naglašava doživljaj, a protivi se tehnologijama i znanstvenoj slici svijeta. Nazivi su još i Novo doba, nova paradigma, novi svjetonazor. Pokret u sebi združuje elemente židovsko-kršćanske tradicije, istočnih religija, gnoze i okultizma te modernih znanosti o prirodi pomiješanih s astrologijom. Njegov simbol je Vodenjak (zodijak) s kojim dolazi novo svjetlo i novo astrološko razdoblje (doba Vodenjaka), a prestaje vrijeme astrološkog razdoblja Ribe koja je ujedno simbol kršćanstva.

Može se reći da je glavna oznaka ideologije i duhovnosti New Agea sinkretizam, koji želi reći da zapravo nije važno što vjerujemo niti u kojeg boga vjerujemo, nego je važno da to za nas vrijedi. Slika Boga koju nudi New Age je onda nužno sinkretistička: mješavina raznih crta i karakteristika različitih ideologija i vjerovanja. Tu se miješaju karakteristike iz Vedanta hinduizma, taoizma, Zen budizma i starih babilonskih i egipatskih religija. Velik utjecaj na stvaranje slike Boga Novog doba također imaju i ezoterizam, gnosticizam, okultizam, kabala, teozofija i razne škole istočnjačke duhovnosti.

Novom čovjeku New Agea više nije potrebna vjera - nju zamjenjuje gnoza. Nije mu potrebna ni milost već neiskorištene snage vlastite svijesti. Nije potreban ni spasenja jer je neovisan i spasit će se unutrašnjim nadahnućem i nizom ponovnih rođenja koja mu osiguravaju snažno pročišćenje i osviještenje. Objavljene istine vjere više nisu temelj religioznosti, nego važno postaje samo vlastito uvjerenje u neke vlastite istine koje uopće nisu ovisne o objavi.

New Age stvara jednu novu sliku čovjeka gdje čovjek samog sebe stavlja u središte svega te je doživljen kao božansko biće u nastajanju. On je konačni autoritet kojemu je sve podređeno te samog sebe proglašava bogom. Pošto može stvarati kao Bog i svemoćno je biće, Bog mu više nije potreban. Zaboravlja se da je Bog Stvoritelj, te da sav stvoreni svijet uvijek ostaje ovisan o njemu a čovjek je stvorenje, stvoren je na sliku Božju te nikako nije beskonačan, svemoćan, sveznajuć i sveprisutan kao Bog.

Bitna oznaka religioznosti i duhovnosti Novog doba je nauk da je Bog neosobno, čovjeku i prirodi imanentno biće koje je shvaćeno kao kozmička svijest, univerzalni um i svemirska energija koja sve prožima. U ideologiji New Agea sam čovjek se pak shvaća kao božansko biće u nastajanju odnosno osvješćivanju. Bog tako zapravo nije osoba nego kozmički duh bez samosvijesti, pradah koji sve prožima, sila koja čovjeku daje moć da ovlada stvarima i uđe u viša stanja svijesti. Bog ovdje nije shvaćen kao osobno biće nego kao univerzalno Načelo - on bi bio najviši izraz neke kozmičke svijesti koja određuje sudbinu svemira. Boga se poistovjećuje i s univerzalnim umom koji precizno i inteligentno usklađuje sve ono što se događa u milijardama galaksija. On nije shvaćen kako osobno biće nego kao neosobna sila koja je ponekad i razumna. Prema duhovnosti New Agea, Bog je zapravo božanska energija koja prožima svu stvarnost. Da bi doživjela potpuni sklad u sebi, osoba se mora uključiti u tu sveprisutnu energiju. Da bi se promijenio čovjek i čitav svijet, treba se promijeniti i preobraziti svijest. Ne treba tražiti kršćanske i religijske prakse koje bi čovjeka stimulirale da dođe do sreće, dovoljna je električna stimulacija mozga ili pojedine droge koje mogu posredovati takve doživljaje. 

New Age-u nedostaje koherentno učenje i jasno propisana obilježja pa nemamo jasnu sliku o njegovoj naravi - vrlo je teško razlučiti radi li se o religiji, duhovnosti, filozofiji, svjetonazoru, pokretu ili pak o nečem drugom. Elementi New Agea preuzeti su iz mnoštva različitih izvora, bilo vjerskih bilo filozofskih, bilo nekih drugačije naravi. Stoga se ovdje ipak ne bi moglo govoriti o uistinu novoj religiji, već samo o novom načinu spajanja elemenata i sastavnih dijelova učenja koja pripadaju religijskim strujama najraznovrsnije tradicije i podrijetla. No, možda ga se najbolje može usporediti s mrežom. Ta mreža se upleće u najrazličitije fenomene: glazbe, filmova, studija, duhovnosti, terapija, parareligioznih aktivnosti, i tako ih oblikuje u osnovnim idejama da se iz njih onda mogu roditi različiti pokreti i sekte. New Age je po sebi više "ozračje", koje nastoji postati globalno.

Želim vam ugodnu i blagoslovljenu nedjelju. Pax et bonum.